Affärsidé

Med individen i fokus skapar vi nya förutsättningar för organisationer och företag att växa och utvecklas. Vi förmedlar kundvärde via ett dynamisk utbud av skräddarsydda rekryteringslösningar och individ- och situationsanpassade samtalstjänster.

Vision

Utifrån ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv är vår vision att vara den självklara samarbetspartnern för företag som är i behov av effektiva rekryteringslösningar och personalrelaterade stödinsatser och samtalstjänster.

Värdegrund

Vår värdegrund präglas av fyra kärnvärden vilka grundas i vår vision att skapa växtkraft och utveckling för människor och organisationer i samhället: Tillit - Lyhördhet - Respekt - Service

Webbplats utvecklad av Trinax AB