TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Rekrytering - Befattningsvivåer

Vi hjälper företag att rekrytera personal inom följande befattningsnivåer:

Chef/Executive

För chefer och executives så krävs att kandidaten har rätt bakgrund och rätt kompetens. Dessutom läggs krav på dokumenterad ledarskapsförmåga samt rätt typ av personlighet precis som vid alla våra rekryteringsuppdrag. För rekrytering på chefsnivå utför vi vid behov och önskemål även personlighets-, integritet- och begåvningstest på kvalificerade kandidater.

Specialist

När vi rekryterar specialister så lägger vi stor tyngd på en gedigen bakgrund med dokumenterade meriter inom ett specifikt kompetensområde. Arbetsuppgifterna är av mer kvalificerad karaktär och kräver specifika kunskaper och erfarenheter.

Grundnivå

Att rekrytera personal på grundnivå omfattar t.ex. assistenter, informatörer och handläggare med mera. Grundnivå omfattar rekrytering av studenter, akademiker och i flera fall personer med flera års erfarenhet inom ett specifikt kompetensområde.

 

Webbplats utvecklad av Trinax AB