Personalsamtal - Coaching - personlig utveckling

Vår definition av coaching:

Coaching är en förändringsprocess genom vilken klienten får tillgång till sina fulla resurser och potential för att därmed nå önskad förändring och måluppfyllelse. Coachen vägleder klienten genom denna process.

Vi erbjuder coaching utifrån olika behov och situationer:

  • till chefer som vill förbättra sitt ledarskap

  • karriärutveckling för chefer eller medarbetare

  • för personlig utveckling av sociala relationer och samspel med andra

  • till dig som ny i chefsrollen

  • till mellanchefer som vill upp på executive-nivå

  • till dig som är mellan två jobb

  • till chefer och arbetsledare i utvecklingen av en gemensam teamkultur

Webbplats utvecklad av Trinax AB