En kopp kaffe? Ja tack?

När du kommer till intervjun så är det viktigt att göra ett gott första intryck. Som en del av detta är att tacka ja eller nej till den kopp kaffe som oftast erbjuds av intervjuaren i början av intervjuprocessen. Även om man inte tycker om kaffe och gärna avstår från detta erbjudande, så finns det viss fakta som tyder på att det kan vara fördelaktigt att tacka ja till en kopp kaffe.

Varför det kan vara fördelaktigt att tacka ja till kaffet beror på att det är ett varmt föremål. Detta låter kanske konstigt, men faktum är att varma objekt, t.ex. en varm kaffekopp, framkallar känslomässiga tillstånd hos betraktaren som är fördelaktiga för kandidaten. Intervjuaren kommer mest troligt att se på kandidaten som en person so utstrålar värme. Denna process är helt omedveten, men sannolikheten att intervjupersonen kommer se dig som en varm, trygg, hjälpsam, och självsäker person är hög.

Det har också visat sig att kalla objekt framkallar känslomässiga tillstånd hos personer som får dem att se andra som kyliga, avståndstagande och ohjälpsamma. Som kandidat till ett jobb vill man självklart undvika att bli sedd på detta sätt av intervjupersonen. Detta undviks bäst genom att helt undvika kalla drycker eller genom att förklara varför man väljer t.ex. ett glas vatten istället för kaffe. För att vara på den säkra sidan så är det som kandidat alltid fördelaktigt att tacka ja till erbjudandet om en kopp kaffe. Det gör att man framstår som lugn och trevlig, samt att det kan tyckas hövligt att acceptera erbjudandet.

Webbplats utvecklad av Trinax AB