Personalsamtal - Exitintervjuer

En exitintervju går ut på att ömsesidigt summera och utvärdera en individs positiva och mindre positiva erfarenheter under anställningstiden. Anonyma exitintervjuer genomförs systematiskt och löpande över tid, dels i undersökningssyfte men också som individstöd.

Vi utför exitintervjuer med era medarbetare, som på egen begäran, har valt att säga upp sin anställning. Informationen som samlas in sammanställs och fungerar sedan som ett effektivt beslutunderlag i samband med ert löpande kvalitetsarbete.

Varför är exitintervjuer viktigt och vad är syftet?

 • tjäna som utvärderingsinstrument för verksamheten och ligga till grund för möjliga utvecklingsområden
 • fungera som instrument för ledningen och vara ett planerings- och styrmedel
 • låta medarbetaren ventilera sina känslor och tankar om verksamheten, cheferna och arbetskamraterna
 • låta medarbetaren påverka sin tidigare verksamhets utveckling, och
 • … ge förutsättningar för att viktig information lämnas över till arbetsgivaren

Arbetssätt/Metodik

 • Intervjuerna genomförs via telefon
 • Behovsanpassad intervjutid per individ
 • Kvantitativ och kvalitativ metodik
 • Datainsamlingen styrs av en behovsanpassad intervjuguide

Metodiken genererar bland annat ökad kunskap om:

 • varför medarbetare väljer att lämna verksamheten
 • underliggande faktorer som motiverar ett avslut (e.g., lön, ledarskap, utbildningsmöjligheter, arbetsmiljö etcetera)
 • varför medarbetare förflyttar sig inom företagets olika verksamheter
 • medarbetares generella upplevelser om vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten

Vilka är fördelarna med att låta DWS sköta era exitintervjuer?

Exitintervjuer fördelar

Webbplats utvecklad av Trinax AB