TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Namn: *

Telefon:

E-post: *

Meddelande: *

Feedback till jobbkandidater

Syftet med att ge gedigen återkoppling till bortvalda jobbkandidater är att stärka sitt varumärke externt samtidigt som jobbsökanden uppskattar möjligheten till ökad förståelse. Tillfällen kan komma då kandidater tar illa vid sig att de inte fått ett jobb och detta i sin tur kan skapa negativa tankar hos kandidaten och ökar därför risken för negativ exponering av organisationen externt. Återkopplingen ger kandidaten möjligheten att få prata av sig om sina upplevelser från rekryteringsprocessen, samt få ett avslut till eventuella missnöjeskänslor efter att ha blivit nekad en tjänst. Feedback-samtalet stärker på så vis organisationens varumärke externt.

I samband med återkopplingen genomför vi även en kort undersökning via telefon. Undersökningen ämnar ge information om upplevelsen av hela eller delar av rekryteringsprocessen, samt skapa underlag för förbättringsåtgärder till nästa rekryteringstillfälle.

Webbplats utvecklad av Trinax AB