TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Personaluthyrning - Garantier

Oavsett vilken kompetensnivå som ni efterfrågar så garanterar vi en lösning som är anpassad utifrån era unika behov. Utöver detta följer våra garantier.Trygghet åt våra kunder är något vi prioriterar. Om ni, mot all förmodan, inte skulle vara nöjd med en konsult, som ni hyr från oss, så erbjuder vi en kvalitetsgaranti.

  • Är Ni av någon anledning inte nöjd med er medarbetare så byter vi ut denne mot en annan konsult med likvärdig kompetens, utan extra kostnad.
  • Detta gäller för alla nivåer av yrken; student, akademiker, specialist eller chef/executive.
  • Vid en i förtid avbruten bemanning betalar Ni endast för arbetade timmar.
  • Utöver detta följer vi ABPU-10.
Webbplats utvecklad av Trinax AB