Nyheter

Vår blogg syftar till att väcka tankar kring aktuella personal- och organisationsrelaterade frågor. Fokus ligger på att sprida kunskap om främst HR relaterade fenomen med utgångspunkt i evidensbaserad forskning. Vi ser vår blogg som ett forum för dialog och diskussion, och vi hoppas därför att du vill bidra med din kunskap och dina åsikter.

HR-Bloggen

 

DWS valideringsstudie redovisas på Psychometrics

Publicerad 2013-06-26 14:37 av Andreas Klang

DWS valideringsstudie gällande personlighet och arbetsprestation inom säljyrket går nu att läsa om på www.psychometrics.se. Psychometrics informerar och diskuterar senaste nytt inom forskning och praktik avseende bedömningstjänster i arbetslivet. För att komma till artikeln klicka här. Valideringsstudien har även uppmärksammats av Hogrefe Psykologiförlaget. ... Läs mer

Personlighet och arbetsprestation bland säljare: En svensk valideringsstudie

Publicerad 2013-06-01 13:23 av DWS

Nyligen genomförde DWS en studie som undersökte sambandet mellan säljares personlighet och arbetsprestation. Syftet med studien var specifikt att utvärdera vilka personlighetsdrag som utmärker sig hos högpresterande säljare. För att få svar på detta fick 34 säljare inom telecom-branschen utvärdera sin personlighet med hjälp av ett av världens mest välkända personlighetstest, NEO Personality Inventory (NEO PI-R) ... Läs mer

DWS inleder samarbete med Teamkultur

Publicerad 2013-05-01 18:34 av Dynamic Work Solutions

Dynamic Work Solutions förstärker sin kompetens genom samverkan med Teamkultur. Teamkultur är organisationskonsulter och även inriktade på rekrytering och individstöd. Vi erbjuder därmed ytterligare kvalificerade insatser i rekryteringens alla delar och till medarbetare i olika former av personalsamtal. Vi välkomnar också Jan-Gunnar Karlsson som ny konsult i Dynamic Work.       Jan-Gunnar Karlsson Konsult sedan 1985. Organi... Läs mer

Svårt att identifiera toppsäljaren?

Publicerad 2013-04-07 14:24 av Andreas Klang

Låt inte magkänslan styra dina urvalsbeslut. Vi kan hjälpa dig att rekrytera högpresterande säljare med hjälp av NEO PI-R.  Nyligen genomförde DWS en vetenskaplig studie som undersökte sambandet mellan säljares personlighet och arbetsprestation. Syftet med studien var specifikt att ta reda på vilka personlighetsdrag som utmärker sig hos högpresterande säljare. För att få svar på detta lät vi anst&... Läs mer

Anonyma Exitintervjuer - en del av ett starkare Employer Brand

Publicerad 2013-03-22 16:50 av DWS skribent

Det talas allt mer om att kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden kommer att stramas åt och att det kommer bli allt viktigare för företag att stärka sitt varumärke som arbetsgivare (Employer Brand) för att locka till sig de största talangerna. Det talas däremot inte lika mycket om hur företag ska motivera befintliga och kompetenta medarbetare till att stanna kvar inom företaget. För att företag ska kunna behåll... Läs mer

Webbplats utvecklad av Trinax AB