Att hitta den perfekta ledaren - Empirisk kravprofil

Publicerad 2013-03-07 11:35 av Dynamic Work Solutions

Att hitta den perfekta ledaren – att skapa en empirisk kravprofil

Ledarskap är ett hett tema just nu - hur en chef ska vara och agera på arbetsplatsen, vad som gör en bra chef och vilken sorts ledarskapsstil som är bäst. Dessa är viktiga och populära ämnen inom organisationsteori och praktik. Hur hittar man då den perfekte ledaren?

Fråga medarbetarna vad de tycker

Det talas inte mycket om vad medarbetarna anser om vad som utgör en bra ledare. Att göra medarbetarna delaktiga och fråga om och sedan analysera vad de anser om sina chefer, eller vad de önskar från en chef upplevs ofta som krångligt, men behöver inte vara det, och informationen som detta ger är ett ofantligt starkt underlag för organisationsutveckling, men även som en del av en kravprofil om ledare och chefer.

Medarbetar- och exitsamtal är perfekta forum för att samla in information om vad medarbetare anser utgör en bra ledare. Ges medarbetarna möjlighet att svara fritt så uppkommer flertalet teman, så som kommunikation, lyhördhet, stöd, med flera, men de flesta teman kan sammanfattas under termen empati.

Vad utgör en bra ledare i medarbetarens ögon?

Medarbetare vill bli hörda och sedda, de vill bli stöttade, uppmuntrade och motiverade av sina chefer och ledare. Medarbetare vill helt enkelt ha ledare som är empatiska, som sätter sig in i medarbetarnas situationer, lyssnar och förstår. Ofta så nämns att en empatisk ledare också upplevs som mer kompetent, vilket i sin tur leder till att medarbetarna får respekt för ledaren.

Det enkla sättet att hitta empatiska ledare

I grund och botten handlar medarbetarnas synpunkter om chefernas beteende, empati, i kommunikationstillfällen. Utöver empati så är vissa andra personlighetsaspekter vetenskapligt vedertagna som avgörande för en bra ledare, en så kallad ”institutional star”. Det enklaste sättet att hitta dessa empatiska stjärnor är att använda ett personlighetstest.

DWS har själva utfört den enda empiriska studien som finns tillgänglig om empati och arbetsprestation (länk). Personlighetstestet NEO PI användes för att mäta empati med stor framgång och samtidigt mättes arbetsprestation med hjälp av ett arbetsprestationsformulär.

NEO PI mäter annars fem övergripande personlighetsfaktorer: Öppenhet, Målmedvetenhet, Utåtriktning, Vänlighet och Känslomässig instabilitet, samt 30 underliggande faktorer. Detta gör att vid skapandet av en empirisk kravprofil så är NEO PI ett ypperligt verktyg att använda eftersom det ger en både bred och djup överblick av personlighet.

För mer information om empiriska kravprofiler samt medarbetar- och exitsamtal kontakta oss idag

Webbplats utvecklad av Trinax AB