DWS inleder samarbete med Teamkultur

Publicerad 2013-05-01 18:34 av Dynamic Work Solutions

Dynamic Work Solutions förstärker sin kompetens genom samverkan med Teamkultur. Teamkultur är organisationskonsulter och även inriktade på rekrytering och individstöd. Vi erbjuder därmed ytterligare kvalificerade insatser i rekryteringens alla delar och till medarbetare i olika former av personalsamtal. Vi välkomnar också Jan-Gunnar Karlsson som ny konsult i Dynamic Work.
 
 
  Jan-Gunnar Karlsson

Konsult sedan 1985. Organisationspsykolog. Utgår från ett helhetsperspektiv när människor ska samverka i en organisation. Bakgrund som utbildningschef, internkonsult och forskare inom psykologi. Arbetar som coach och teamutvecklare, med förändring av organisationskultur, mål- och strategiutveckling för ledningsgrupper, samt med rekrytering och attitydundersökningar. Jan-Gunnar uppfattas som analytisk, utmanande och resultatinriktad.

Utbildning & metodik

- Beteendevetare med organisationspsykologi som huvudämne-fil. kand. och forskarutbildning.
- Certifierad Master Coach - Certifierad coach (NLP).
- Licenserad för Predicting Job Performance, MINT, MAP och Service F
- Certifierad tränare inom Neuro-Lingvistisk-Psykologi (NLP).
- Licensierad användare av SLOT (Sandberg-Lindell-Organisations-Test).
- MBTI – Myers-Briggs Type Indicator. - Utbildad i AGSLO.

Webbplats utvecklad av Trinax AB