Nyheter

Vår blogg syftar till att väcka tankar kring aktuella personal- och organisationsrelaterade frågor. Fokus ligger på att sprida kunskap om främst HR relaterade fenomen med utgångspunkt i evidensbaserad forskning. Vi ser vår blogg som ett forum för dialog och diskussion, och vi hoppas därför att du vill bidra med din kunskap och dina åsikter.

HR-Bloggen

 

Att hitta den perfekta ledaren - Empirisk kravprofil

Publicerad 2013-03-07 11:35 av Dynamic Work Solutions

Att hitta den perfekta ledaren – att skapa en empirisk kravprofil Ledarskap är ett hett tema just nu - hur en chef ska vara och agera på arbetsplatsen, vad som gör en bra chef och vilken sorts ledarskapsstil som är bäst. Dessa är viktiga och populära ämnen inom organisationsteori och praktik. Hur hittar man då den perfekte ledaren? Fråga medarbetarna vad de tycker Det talas inte mycket om vad medarbetarna anser om vad som utgör e... Läs mer

Kvalitativ intervjuteknik & Analys

Publicerad 2013-03-05 21:50 av Dynamic Work Solutions

Databearbetining och analys av data som genereras från intervjuer i forskningssammanhang involverar ofta en metod som kallas tematisk analys. Tematisk analys innebär att det datamaterial som samlats in organiseras och struktureras upp utifrån teman som gemensamt framträtt mellan intervjupersonerna. Dessa teman sammanställs som en resultatdel i en rapport. Man skiljer mellan två olika typer av inriktningar när det gäller tematisk analys; induktiv- och d... Läs mer

Webbplats utvecklad av Trinax AB