TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Personaluthyrning - Konsultkompetens

DWS erbjuder personalrelaterade tjänster till företag inom alla branscher. Vi hyr ut och rekryterar personal och bistår företagen i deras interna rekryteringsprocesser, vilka kan vara av olika karaktär. Beroende på ditt företags nuvarande personalbehov kan vi erbjuda personal snabbt och kostnadseffektivt.

DWS hyr ut personal inom följande konsultbenämningar, DWS Student, DWS Akademiker, DWS Specialist, DWS Chef/Executive. Den specifika benämningen beror på den akademiska bakgrunden och yrkesmässiga erfarenheten hos kandidaten.

DWS Student

Vi på DWS anser att som student är ett extrajobb en möjlighet att testa på att arbeta inom olika branscher vilket är viktigt för den framtida karriären. Det är meriterande att ha lyckats kombinera studier med arbete och visar på en drivkraft och struktur som är viktig för arbetsmarknaden. Våra extrajobb är även tänkta att var möjliga att söka för de som saknar akademisk utbildning. Konsulter med denna benämning klarar som minst av låg- till medelkomlexa arbeten.

DWS Akademiker

Dessa konsulter har avslutat dina studier och söker framtida drömjobb. DWS lägger kravet för denna konsultnivå på att konsulten har avslutat examen och har upp till 5 års arbetslivserfarenhet. Uppdragen kan variera i omfattning, från deltid till heltid och är ämnade att ge gedigen erfarenhet relaterat till ett specifikt kompetensområde. Konsulter med denna benämning klarar som minst av medel- till högkomplexa arbeten.

DWS Specialist

En specialist har en gedigen bakgrund inom ett specifikt kompetensområde, klarar av jobb med mer kvalificerad karaktär som kräver specifika kunskaper och erfarenheter. Söker ni en specialist till er organisation så tar vi fram en kandidat som matchar den kravprofil ni specificerat. Konsulter med denna benämning klarar som minst av medel- till högkomplexa arbeten.

DWS Chef/Executive

När vi hyr ut chefer och executives så är rätt bakgrund och rätt kompetens för uppdraget av största vikt. Dessutom krävs dokumenterad ledarskapsförmåga samt rätt typ av personlighet precis som vid alla våra olika nivåer av uppdrag. För dessa uppdrag utför vi vid behov också personlighets- och begåvningstest på kvalificerade kandidater. Konsulter med denna benämning klarar som minst av högkomplexa arbeten som kräver spjutspetskompetens.


Är du intresserad av våra kompetenta konsulter kan du mejla en intresseanmälan till info@dynamic-work.se alternativt fylla i en offertförfrågan för bemanning.

Webbplats utvecklad av Trinax AB