Kontaktpersoner på Dynamic Work Solutions

Visa Andreas Klangs profil på LinkedInGå till Andreas Klangs profil

Andreas Klang
Mobil. 073-076 27 67
andreas.klang@dynamic-work.se

Andreas arbetar med rekrytering och urval, förändringsarbete, olika slags medarbetarsamtal samt kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys. Andreas är beteendevetare med en utbildningsbakgrund inom ekonomi och arbetslivets psykologi och har erfarenhet från uppdrag på internationella koncernföretag inom IT, vård & omsorg och bank. Fokus på personalrelaterade problem som organisationer och företag stöter på i det vardagliga arbetet. Kännetecknas som analytisk och problemlösningsorienterad med starkt fokus på affärsnytta.

Utbildning & metodik

- Masterexamen i organisationspsykologi med fördjupning i psykometri, urval & förändringsprocesser.
- Forskningsprojekt gällande personlighet och arbetsprestation inom säljyrket.
- Examen (fil kand) i psykologi från universitet i North Carolina och New Jersey, USA.
- Certifierad användare av NEO Personality Inventory (NEO PI-R) & NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI)

 

 

Jan-Gunnar Karlsson
Mobil. 070-482 73 17
jan-gunnar@dynamic-work.se

Konsult sedan 1985. Organisationspsykolog. Utgår från ett helhetsperspektiv när människor ska samverka i en organisation. Bakgrund som utbildningschef, internkonsult och forskare inom psykologi. Arbetar som coach och teamutvecklare, med förändring av organisationskultur, mål- och strategiutveckling för ledningsgrupper, samt med rekrytering och attitydundersökningar. Jan-Gunnar uppfattas som analytisk, utmanande och resultatinriktad.

Utbildning & metodik

- Beteendevetare med organisationspsykologi som huvudämne-fil. kand. och forskarutbildning.
- Certifierad Master Coach - Certifierad coach (NLP).
- Licenserad för Predicting Job Performance, MINT, MAP och Service F
- Certifierad tränare inom Neuro-Lingvistisk-Psykologi (NLP).
- Licensierad användare av SLOT (Sandberg-Lindell-Organisations-Test).
- MBTI – Myers-Briggs Type Indicator. - Utbildad i AGSLO.

Webbplats utvecklad av Trinax AB