Kroppsspråket

Kroppsspråk och ögonkontakt var två viktiga faktorer som fick det att ”klicka”. Det hänger delvis ihop med att många av cheferna sa sig uppskatta ärlighet. Som en del av kroppsspråket är handslaget. Här finns det gott om forskning som visar på hur ett handslag skall vara för att på bästa sätt höja möjligheterna till ett positivt resultat på intervjun. Försök få din hand varm, men inte svettig, och skaka sedan intervjuarens hand med ett fast grepp som sluter om hela handen. Skakningen ska vara bestämd och mellan 5-10 sekunder lång. Att se till att ens hand är varm kanske låter ganska självklart då ingen gillar att hälsa på en ”död fisk”, men det finns faktiskt starka skäl för detta och beror på att värmen från handen, tillsammans med den fasta skakningen, visar på ett lugn och en säkerhet. Koppla samman detta med ögonkontakt så är du säker på att ge ett gott intryck.

Kroppsspråket är väldigt betydelsefullt och det är viktigt att undvika de riskabla omedvetna rörelser vi gör. Dessa kommer oftast fram lite extra när vi är nervösa. T.ex. att vrida på sig i stolen, titta i marken och ”fippla” med händerna kan signalera osäkerhet, stress eller obehag. Sitter man istället med armarna i kors och uppträder stelt så kan detta tydas som dominans och att man är stängd för intryck, eller att man skyddar sig själv. Det är därför viktigt att öva på just dessa små rörelser för att försöka bli medveten om dem. Det sägs att det är ens personlighet som avgör hur man beter sig, men på samma sätt kan man avläsa hur en individs personlighet är genom att studera dennes beteende. Träna t.ex. med en kamrat och ta till dig av den kritik du får och gör den konstruktiv. Kroppsspråket bör vara inlevelsefullt och livligt.

Webbplats utvecklad av Trinax AB