TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Kundnöjdhet

Utvärdering av era kunders nöjdhet med er som leverantör. Vi samlar in, analyserar och samordnar information gällande era kunders nöjdhet. Med en ökad förståelse för era kunders nöjdhet kan ni stärka ert varumärke och öka ert företags tillväxt.

Som en utbyggnad av att undersöka kundnöjdhet hos befintliga kunder så kan vi även genom kvalitativ metodik öka er kunskap om varför era eventuellt tidigare kunder valt att vända sig till en konkurrent.

Webbplats utvecklad av Trinax AB