TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Kvalitetssäkra ledarskapet hos era chefer

Kvalitetssäkringar av chefers ledarskap sker ofta i form av en chef- och medarbetarundersökning gällande upplevelser av chefer och deras ledarskap. Till detta kan kopplas ett personlighetstest för att se att chefer och ledare dels har de personlighetsdrag som antas krävas för arbetsuppgifterna, samt dels vad medarbetare önskar gällande chefer och ledares personlighetsdrag.

Webbplats utvecklad av Trinax AB