Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator®, som bygger på den schweiziske psykiatern C. G. Jungs teori om psykologiska typer, är ett av världens mest använda personlighetstest. Det har över 50 års forskning bakom sig och har kommit att bli ett av de ledande personlighetstesten i Sverige. MBTI® är i första hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt.

Grundidén bakom MBTI® är att varje individ har basala, föredragna förhållningssätt (eller olika preferenser) när det gäller:

Vart uppmärksamhet och energi riktas
Extraversion (mot yttervärlden) eller
Intraversion ( mot den egna inre världen)

Hur man tar in information
Sinnesförnimmelse (via sina fem sinnen) eller
Intuition (mer intuitivt, via det "sjätte sinnet")

Hur man gör bedömningar som ligger till grund för beslut
Tanke (på grundval av logik och objektivitet) eller
Känsla (på grundval av individuella värdesystem)

Hur man handskas med yttervärlden
Bedömning (planerat och ordnat) eller
Perception (flexibelt och spontant)

Olika kombinationer av preferenser har stor betydelse för många livsområden, som t ex vilket yrke man väljer och trivs i, vilka karriärvägar som passar bäst, hur man reagerar i olika konfliktsituationer, hur man löser problem och fattar beslut, hur man kommunicerar med andra (och hur man missuppfattar och missuppfattas!), hur man bidrar till ett teams arbete, hur man fungerar som chef och medarbetare och hur man föredrar att leva. Kunskap om egna och andras preferenser leder till ökad förståelse både för sig själv och andra.

(Från www.assessio.se)

Webbplats utvecklad av Trinax AB