Personalsamtal - löpande medarbetarsupport

I ert dagliga arbete är det viktigt att era anställda vid behov har tillgång till en anonym kommunikationskanal där de kan ventilera sina tankar, känslor och åsikter. Klagomål som anställda kan ha lyfts ofta inte fram på ledningsnivå på grund av rädsla att man ska hamna i konflikt eller att man rent av ska förlora jobbet.

  • DWS som extern partner fungerar som en anonym kommunikationskanal som anställda kan känna sig trygga med att utnyttja vid behov.

  • Vi lyssnar på vad individen har att säga och vidarbefodrar informationen till er som arbetsgivare med syftet att förbättra er insikt om vad som på en daglig basis händer i er verksamhet.

  • Våra samtal är strikt anonyma och all information som samlas in hanteras konfidentiellt.

  • Fördelarna med att erbjuda era anställda Personalsamtal i form av medarbetarsupport är många.


Fördelar
Webbplats utvecklad av Trinax AB