TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Medarbetarundersökningar

Våra medarbetarundersökningar syftar till att utvärdera era medarbetares nöjdhet med er som arbetsgivare. Fokus ligger på att urskilja faktorer i organisationen som medarbetarna upplever som positiva. Mindre positiva faktorer som framkommer blir underlag för ytterligare förbättringsåtgärder. Alla våra undersökningar anpassas utefter kundens specifika behov.

En undersökning av medarbetarnöjdhet kan inkludera frågor som berör till exempel ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, ekonomisk ersättning och andra generella utvecklingsområden. Alla typer av medarbetarundersökningar är därför ypperliga verktyg för kvalitetssäkringar. Att fråga medarbetare om deras syn på ledningens ledarskap, företagets värderingar eller andra fokusområden leder till ökat organisatoriskt medverkande från medarbetarna och belyser styrkor och svagheter inom fokusområdet utifrån medarbetarnas perspektiv.

 

Webbplats utvecklad av Trinax AB