NEO PI-R & NEO FFI

Ett av världens mest välkända personlighetstest!

Neo Personality Inventory

Personligheten har en obestridlig betydelse för hur vi uppfattas av andra och hur vi genomför våra arbetsuppgifter, oavsett vad vi arbetar med. Personligheten styr hur människor hanterar relationer till andra, fattar beslut, bearbetar information och vad som motiverar i en arbetssituation.

Vi använder oss av NEO Personality Inventory (NEO PI-R), ett av världens mest väldokumenterade personlighetstest, som består av 240 frågor och som har översatts till fler än 25 olika språk. Testet som bygger på femfaktormodellen (FFM) beskriver personligheten utifrån fem övergripande faktorer: känslomässig instabilitet (N), utåtriktning (E), öppenhet (O), vänlighet (A) och målmedvetenhet (C). Utöver detta finns även 30 aspektskalor som ger en mångfacetterad bild av personligheten.

OM NEO PI-R

  • Forskningen visar att personlighetsdrag går att mäta och att de är stabila över tid. Genom att använda ett personlighetstest får man en mer objektiv bild av personligheten.
  • Med NEO PI-R kan du undersöka kandidatens personliga egenskaper såsom pålitlighet, stresshantering, ledarskapspotential och arbetsprestation. Det är även möjligt att förutse hur personen kan tänkas fungera vid motgångar.
  • NEO PI-R visar en persons potential och styrkor men pekar även på möjliga problemområden. Det kan därför med fördel användas vid rekrytering och i utvecklingssammanhang. Inom det arbetspsykologiska fältet kan NEO PI-R fungera som ett effektivt instrument vid urval, omplacering, personalutveckling, och karriärplanering.
  • Med NEO PI-R går det att undersöka och identifiera olika nivåer av personlighetsdrag hos individer, således sådana personlighetsdrag som till exempel specifikt lämpar sig för sälj- och vårdyrken samt yrken som kräver gedigna ledaregenskaper.
 

OM NEO FFI - Kortversion av NEO PI-R


NEO FFI är en kortversion av NEO PI-R som består av 60 frågor. Den mäter de fem faktorerna känslomässig instabilitet, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet, men mäter inte de 30 fasetterna som ingår i NEO PI-R. NEO FFI lämpar sig till exempel för screening av kandidater i ett tidigt skede i en rekryteringsprocess.
 
 

DWS har genomfört ett forskningsprojekt som anknyter till NEO PI-R och rekrytering av säljare. Ta del av resultatet här!

Webbplats utvecklad av Trinax AB