TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Kvalitetssäkring i samband med nyanställningar

Kvalitetssäkring vid nyanställningar

Som nyanställd finns det oftast mycket nytt att lära, många nya rutiner att lägga på minnet och skapa en förståelse kring, nya lagar och regler som ska följas i arbetet, och mycket annat. Kvalitetssäkring av nyanställda kan ha formen av ett kunskapstest där frågeunderlaget baseras på rutiner, regler, arbetssysslor och annat som en nyanställd efter en introduktion ska kunna. Frågorna kan vara allt från ja-nej frågor till uppsatsliknande frågor. Syftet är att se vad varje individ har lärt sig under introduktionen, samt var individens styrkor och svagheter ligger. Detta ger då underlag till att kunna bestämma var extra insatser ska sättas in för att öka individens kunskap om arbetets krav. Förslagsvis så bör detta frågeformulär genomföras minst två gånger under en bestämd tidsperiod för att på så sätt kunna utvärdera om individens kunskaper har ökat efter evetuella extrainsatser satts in.

Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen

Kvalitetssäkring gällande rekryteringsprocessen kan antingen delas upp i flera delar som i sig utgör hela processen. Oavsett område för kvalitetssäkringen så utgår undersökningen från medarbetares olika individuella uppfattningar om de olika områdena. Detta kan handla om upplevd effektivitet av annonsdesign, slutbesked av kandidat, psykometrisk testning, och mycket annat. I samband med den här formen av undersökning är det alltid intressant att ta reda på anledningarna till varför medarbetarna sökte sig till just ditt företag. Målet är att finna styrkor och svagheter inom de olika områdena för rekryteringsprocessen och skapa ett underlag för eventuella förbättringsåtgärder. 

Webbplats utvecklad av Trinax AB