Om oss

Våra tjänster

Vi är ett kunskapsföretag med gedigen expertis inom det arbetspsykologiska fältet, främst med utgångspunkt i rekrytering och urval, beteendevetenskap och psykometri. Förutom resultatinriktade rekryteringslösningar erbjuder vi personalrelaterade stödinsatser och tjänster främst i olika former av samtal. Vårt utbud av tjänster är uppdelat i tre områden:

Rekrytering: Med effektiva rekryteringslösningar hjälper vi våra kunder med gedigen kompetensförsörjning. Vi är specialiserade i chefsrekrytering och searchuppdrag. Beroende på dina behov kan vi sköta hela rekryteringsprocessen alternativt specifika delar av den.

Second Opinion: Vi kan ge dig en oberoende utvärdering gällande dina redan identifierade kandidater. Utvärderingen som baseras på en djupgående personbedömning syftar till att underlätta ditt slutgiltiga urvalsbeslut. 

Personalsamtal: Personalsamtal är ett av oss utvecklat koncept som innebär att vi som oberoende part möjliggör organisatorisk och personlig utveckling genom individ- och situationsanpassade samtalstjänster.

Webbplats utvecklad av Trinax AB