Om oss

Våra tjänster

Vi är ett kunskapsföretag med gedigen expertis inom det arbetspsykologiska fältet, främst med utgångspunkt i rekrytering och urval, beteendevetenskap och psykometri. Förutom resultatinriktade rekryteringslösningar erbjuder vi personalrelaterade stödinsatser och tjänster främst i olika former av samtal. Vårt utbud av tjänster är uppdelat i tre områden:

Rekrytering: Med effektiva rekryteringslösningar hjälper vi våra kunder med gedigen kompetensförsörjning. Vi är specialiserade i chefsrekrytering och searchuppdrag. Beroende på dina behov kan vi sköta hela rekryteringsprocessen alternativt specifika delar av den.

Second Opinion: Vi kan ge dig en oberoende utvärdering gällande dina redan identifierade kandidater. Utvärderingen som baseras på en djupgående personbedömning syftar till att underlätta ditt slutgiltiga urvalsbeslut.

Personalsamtal Personalsamtal är ett av oss utvecklat koncept som innebär att vi som oberoende part möjliggör organisatorisk och personlig utveckling genom individ- och situationsanpassade samtalstjänster.

Webbplats utvecklad av Trinax AB