Personalsamtal - Omställning

Vid en omställning i form av varsel och uppsägningar går vi in som en oberoende partner och erbjuder individerna som drabbats möjlighet till en motivationshöjande samtalsservice med syftet att ge tillgång till stöd samt bidra till individernas personliga- och professionella utveckling. Individerna kan under samtalen lyfta upp saker som relaterar till deras nuvarande situation. Via oss får de också möjlighet att framföra specifika budskap och åsikter till er som arbetsgivare anonymt. Effekten av vår service är på många olika sätt fördelaktig för ert företag men framförallt för individen.

Fördelar

Webbplats utvecklad av Trinax AB