Personalsamtal - Individstöd

Intresseanmälan

Utifrån ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv erbjuder vi förebyggande och situationsanpassade samtalstjänster.

Personalsamtal har utvecklats för att tillgodose organisationers behov av kunskap om medarbetarnas relation till sitt arbete och organisation samt individernas behov av personlig utveckling.

Individuella medarbetare har också behov av att få ventilera sina tankar, känslor och upplevelser när de befinner sig i stressrelaterade situationer som till exempel i samband med varsel, avslut och uppsägningar. Samtalen är motivationshöjande och ger kraft att blicka framåt.

 

Personalsamtal-individstöd genomförs i fyra varianter:

  • Exitintervjuer


  • Medarbetarsupport


  • Coaching


  • Omställning

KraftSamtal Fördelar

För mer information om våra Personalsamtal och supportlösningar kontakta oss idag!

Webbplats utvecklad av Trinax AB