Personbedömning

I vår rekryteringsprocess ingår en djupgående utvärdering av individernas personlighet och kapacitet. Med hjälp av djupintervjuer, personlighets- och färdighetstester gör vi en prognos om hur individerna kommer att prestera i sitt arbete i framtiden. Utvärderingen, som en del av en helhetsbedömning, ger oss ökad förståelse för individernas styrkor och svagheter och bidrar till en empirisk och systematisk rekryteringsprocess.

Vi använder följande psykometriska tester i vår rekryteringsprocess vid behov:

Webbplats utvecklad av Trinax AB