TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Rekrytering - Så jobbar vi

DWS organisation präglas av fyra kärnvärden vilka grundas i vår vision att skapa nya förutsättningar för människor i samhället och därigenom ökad växtkraft för organisationer. Vår strävan att maximera den ekonomiska nyttan för våra kunder, i samband med rekrytering, grundar sig i vår målsättning: rätt person, på rätt plats, i rätt tid. Vi arbetar noggrannt utifrån systematiserade urvalsmodeller för att kvalitetssäkra alla våra rekryteringsuppdrag. En prioritet för oss är vår fokusering på att matcha våra kunders företagskulturer och värderingar med våra kandidaters personligheter och ambitioner, oavsett arbetskomplexitet. Uppföljning och utvärdering av både kunder och medarbetare ser vi som en självklarhet och det genomförs på en kontinuerlig basis genom alla våra uppdrag och processer.

Kandidatservice

DWS är även måna om att skapa en personlig och nära kontakt till de kandidater vi rekryterar. Detta är en punkt vi känner är viktig och som vi genom egna erfarenheter med andra rekryteringsföretag känner är något som fattas branschen. En glad och väl omhändertagen kandidat är en kandidat som kommer arbeta bättre hos kunden, känna större tilltro till sig själv och som kommer utvecklas mera än en kandidat som känner sig som en i mängden. Alla kandidater är lika viktiga och vi arbetar hårt på att skapa goda kandidatrelationer.

BESKRIVNING AV REKRYTERINGSPROCESSEN

Offertförfrågan

Hela processen med att hitta rätt person till Ert företag börjar med att Ni fyller i en offertförfrågan. Desto utförligare utfylld den är, desto bättre resultat från urvalsprocessen. Efter att vi fått in Er ansökan så skickar vi en offert till Er kontaktperson tillsammans med ett förslag på hur platsannonsen kommer se ut. När vi kommit överens om ett pris skickar vi en slutgiltig offert där vi specificerar allt vi kommer att göra, steg för steg. Efter att vi publicerat platsannonsen på vår sida så tar vi in jobbansökningar och påbörjar urvalsprocessen enligt överenskommelse, antingen under ansökningsperiodens gång eller efter att ansökningsperioden är slut.

Platsannonsering

Vi arbetar tillsammans med er fram hur platsannonsen ska se ut. Vi publicerar inte annonsen förrän Ni är helt nöjda med den.

Jobbansökningar

Efter att vi publicerat platsannonsen på vår sida så tar vi in jobbansökningar och påbörjar urvalsprocessen enligt överenskommelse, antingen under ansökningsperiodens gång eller efter att ansökningsperioden är slut. Kandidater identifieras i flera fall genom search och headhuntingarbete vilket innebär att vi som komplement till annonseringen tar kontakt direkt med kvalificerade kandidater via vårt nätverk.

Prescreening/Telefonintervju

Efter att vi fått in jobbansökningarna så påbörjar vi urvalsprocessen med en prescreening för att kontrollera att de passar Era önskemål för tjänsten. Därefter följer telefonintervjuer. Vi ringer till kvalificerade kandidater och utför en första intervju där vi undersöker relevanta faktorer.

Psykometrisk testning

De som passerar vår prescreening och telefonintervju går vidare till psykometrisk testning vid behov. Vi kan vid behov utföra dels test i logiskt tänkande och dels test om personlighet. Denna process indikerar vilka personer som kommer klara av arbetsuppgifterna och passa in på arbetsplatsen. Testresultaten presenteras till Er så ni ser vilka kandidater som enligt urvalskriteriet är lämpliga för arbetet i fråga.

Strukturerad personlig intervju

Nästa steg innebär en strukturerad personlig intervju, en sorts verbal bedömning av kandidaterna i fråga. Intervjun följer ett strukturerat och behovsanpassat intervjuformulär.

Personurval

De personer som går vidare från den strukturerade intervjun har klarat alla våra krav inför tjänsten och är de absolut bästa tänkbara kandidaterna för tjänsten Ni söker fylla. Vi skickar således vidare till Er det antal kandidater med de bästa resultaten och Ni i sin tur gör en slutgiltig bedömning om vem eller vilka ni vill anställa.

Webbplats utvecklad av Trinax AB