Second Opinion - personbedöming

IntresseanmälanBehöver du konsultativt stöd i samband med matchning och urval av redan identifierade kandidater så är second opinion via oss rätt väg att gå. Som oberoende part kan vi öka din förståelse för kandidaternas styrkor och svagheter, hur väl de passar in i ditt företags kultur samt göra en prognos om deras arbetsprestationer i framtiden.

Vi ger dig en oberoende utvärdering gällande kandidaternas personlighet, egenskaper och färdigheter i syfte att underlätta ditt slutgiltiga urvalsbeslut. Utvärderingen, som baseras på strukturerade intervjuer och/eller psykometriska tester, anpassas utifrån den kandidatprofil vi söker och dina behov som uppdragsgivare.

Vi är certifierad användare av följande psykometriska tester:

  • NEO Personality Inventory (NEO PI-R)
  • NEO Five Factor Inventory (NEO FFI)
  • Predicting Job Performance (PJP)
  • Measuring and Assessing individual Potential (MAP)
  • Mint (Measuring Integrity)
  • Service First
  • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Om krav ställs på psykologlegitimering i samband med ett uppdrag så löser vi det via samarbetspartners.

DWS har genomfört ett forskningsprojekt som anknyter till NEO PI-R och rekrytering av säljare. Ta del av resultatet här!

Webbplats utvecklad av Trinax AB