Service First

För många företag är kundtillfredsställelse nyckeln till framgång. Service F™ är framtaget för att hjälpa företag att rekrytera kundorienterad personal; personal som är starkt serviceinriktad. Detta omfattar service av hög kvalitet, snabb och skicklig hantering av kunders klagomål, lyhördhet och förståelse för kunders behov samt förekommande snarare än efterkommande av kunders önskemål.

Instrumentet mäter fyra dimensioner avseende orientering mot kundservice:

Aktiva kundrelationer, vilket innefattar att söka upp och ta tillvara service- och försäljningstillfällen med kunder.

Artiga kundrelationer, vilket innefattar att visa hövlighet, social smidighet och öppenhet i personliga kontakter med kunder.

Hjälpsamhet i kundrelationer, vilket innefattar att svara på kunders behov genom att vidta åtgärder utöver det vanliga för att hjälpa dem.

Personliga kundrelationer, vilket innefattar att uppmärksamma unika egenskaper hos kunden och att lära sig kunders namn.

(Från www.assessio.se)

Webbplats utvecklad av Trinax AB