TJÄNSTEOMRÅDEN


»
 


PERSONALSAMTAL


»


SECOND OPINION


»


REKRYTERING
 

Undersökningar

Hos oss får ni konsultation avseende undersökningar och studier. Vi genomför behovsanpassade kvantitativa och kvalitativa undersökningar mot specifika målgrupper. Vår datainsamling, analys och avrapportering grundar sig på gedigen vetenskaplig metodik. Alla våra undersökningar kan användas i syfte att kvalitetssäkra interna processer/rutiner. Ni kanske till exempel vill kvalitetssäkra era processer i samband med nyanställningar, introduktioner eller utbildningsprogram? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov.

Våra kvantitativa och kvalitativa undersökningar syftar till att ge er ett underlag över potentiella förbättringsområden inom er organisation. Dessutom kan ni få en förståelse för era väl fungerande områden som ni på löpande basis bör vårda och värna om ytterligare.

DWS undersökningar i korthet:
  • Kvalitativa och kvantitativa undersökningar mot specificerade målgrupper
  • Förmedling av service och behovsanpassade budskap gentemot specificerade målgrupper 
  • Utformning av enkät/mätinstrument och intervjufrågor beroende på kunds behov och situation
  • Anonymitet och konfidentialitet i samtliga av våra uppdrag är högsta prioritet
  • Datainsamlingen sker via telefon och vid behov i kombination med traditionell fysisk enkät
  • Analyserna som utförs beror delvis på era behov men också på datainsamlingsmetod
  • Basert på våra slutsatser rekommenderar vi potentiella förändringsåtgärer
  • Resultatet avrapporteras på avtalad tid i form av en heltäckande paketlösning, beroende på typen av uppdrag, som inluderar en resultatrapport/executive summary (word-fil och PDF-fil), excel-fil samt PowerPoint-fil (som underlag för presentation)
Webbplats utvecklad av Trinax AB