Våra tjänster - Översikt

 Rekrytering

Försäkra er om att rätt person rekryteras till rätt tjänst med våra rekryteringslösningar. Vi på DWS förstår vikten av rekrytera personal med rätt kompetens och personliga egenskaper. Vi arbetar med systematiserade urvalsmodeller för att hitta rätt person till rätt plats i rätt tid, allt för att ni som kund ska slippa merkostnader. Vare sig ni vill ha hjälp med hela rekryteringsprocessen alternativt specifika delar av den, så har vi lösningarna.

Second Opinion

Behöver du konsultativt stöd i samband med matchning och urval av redan identifierade kandidater så är second opinion via oss rätt väg att gå. Som oberoende part kan vi öka din förståelse för kandidaternas styrkor och svagheter, hur väl de passar in i ditt företags kultur samt göra en prognos om deras arbetsprestationer i framtiden.

Personalsamtal

Tillgodose er organisations behov av kunskap om era medarbetares relation till arbetet och organisationen samt individernas behov av personlig utveckling.

Webbplats utvecklad av Trinax AB